شعرمعاصر

اشتراک شعر معاصر ،غزل معاصر

شعرمعاصر

اشتراک شعر معاصر ،غزل معاصر

اشتراک شعر های معاصر و اشنایی با شعر معاصر از شاعران معاصر و لینگ شاعران معاصر ،ودر بعضی از شعر های عکس متناسب به ان را به اشتراک میگذاریم جهت درس وبلاگ نویسی

آخرین مطالب

۱ مطلب با موضوع «موضوع جدیدخستگی» ثبت شده است

خستگی

۲۸
مهر

خسته از هر چه نبود است که حتما بوده 

خسته از خستگی این شب خواب الوده 

مینشینم وسط گریه تهران در دود 

مینشینم جلوی عکس زنی خواب الود 

گم شده در وسط این همه میدان شلوغ 

بغض من میترکد در شب تو با هر بوق

به زنی با لب خشکیده و چشمی قرمز 

به زنی گریه کنان روی کتاب حافظ 

به زنی خسته از این امدن و رفتن ها 

به زنی بیشتر از بیشتر تو تنها...

  • محمد ایروانی