شعرمعاصر

اشتراک شعر معاصر ،غزل معاصر

شعرمعاصر

اشتراک شعر معاصر ،غزل معاصر

اشتراک شعر های معاصر و اشنایی با شعر معاصر از شاعران معاصر و لینگ شاعران معاصر ،ودر بعضی از شعر های عکس متناسب به ان را به اشتراک میگذاریم جهت درس وبلاگ نویسی

آخرین مطالب

۱ مطلب با موضوع «موضوع جدیدسر به راهی» ثبت شده است

نخواهی دید جز من، در کسی این سربه راهی را
 بـــرای  بردن  دریــــا  بیــــــاور  تنگ  ماهــــــی  را
 جدا کردی مسیر خویش را از من ولی دستی
 به هــم پیوند داده انتهـــای این دوراهـــــی را
  • محمد ایروانی