به هم بزن شکر و آب و آبلیمو را
بیا به رقص در آر آن همه النگو را


 
مگر که وابکنی اشتهای عصر مرا
بیار سفره ی نان و پنیر و گردو را


 
در این غروب مساعد بیا که گپ بزنیم
بریز در یقه ات عطر ناب لیمو را


 
کلیپس واکن و هُرّی بریز برشانه
شب مذاب ، طلای سیاه گیسو را


 
بیا و فرض کن اصلاَ تو برکه ای آرام
بیا و در بغل خود خیال کن قو را


 
چرا دروغ ؟ پلنگم - گرسنه - ریحانه!
بیا که بو بکشم در تن تو آهو را